Kontaktní informace


Prodejna 
Staré Město

Luční čtvrť 1867
 686 03  Staré Město

provozní doba: 

PO - ČT
8:00-16:30

 PÁ 
8:00-14:00 
   
    tel.: 572 542 742
mobil: 736 539 666
zurkova@kancelarskezidle.cz  Záruka


Poškození zboží při přepravě

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození je nutné vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je nutno zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít jej pouze pokud není nijak poškozeno.
Odpovědnost za poškozené zboží v průběhu přepravy nenese prodejce nýbrž dopravce, veškeré přepravované zboží je pojištěno.

 V případě, že je zboží zjevně poškozeno je opravdu nutné sepsat s řidičem protokol o poškození zboží, na jehož základě bude sjednána náprava. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. Děkujeme za pochopení. 

 


Poškození zboží vlivem častého používání

Jsme nuceni také upozornit zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Nesrovnalosti
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující může požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zakoupeného zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.Záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží. Odesílá-li prodejce zboží přepravní službou, běží záruční doba ode dne přijetí zboží od přepravce. Záruční doba na veškerý náš sortiment je podle zákona 24 měsíců, pokud není u produktu uvedeno jinak. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Zboží je nutné předat k reklamaci  na pobočku firmy ON LEAD CZ s.r.o , Luční čtvrť 1867, 686 03  Staré Město. 
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu na výše uvedenou adresu, je kupující odpovědný za přepravu na výše uvedenou adresu a případné škody při ní způsobené.
Zboží nebude přijato k reklamaci bez platného daňového dokladu.
 Reklamace a celý proces musí být vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo požadovat výměnu věci nebo od kupní smlouvy odstoupit (požadovat vrácení peněz). 
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou židle určeny k užívání v jednosměnném provozu. Na případné poškození židle vlivem nedodržení tohoto ustanovení se nevztahuje případná reklamace.

 

Celkem kusů: 0 ks
Cena s DPH: 0 Kč

>> Nahlédnout do košíku

zavolejte nám

Novinky
Akční nabídka
(1.7.2024)

Pokud není uvedeno jinak, je akční nabídka platná od 1.7. do 31.7.2024 nebo do vyprodání zásob.  

U vybraných produktů poskytujeme dopravu zdarma - platí v případě platby předem na základě zálohové faktury (neplatí při platbě na dobírku).


Naposledy zakoupeno
Před 1 hod. 58 min. 32 sek.

Před 5 hod. 13 min.

Před 7 hod. 4 min. 3 sek.

Před 10 hod. 53 min. 16 sek.


Doporučujeme

Nepřehlédněte