Kontaktní informace


Prodejna 
Staré Město

Luční čtvrť 1867
 686 03  Staré Město

provozní doba: 

PO - ČT
8:00-16:30

 PÁ 
8:00-14:00 
   
    tel.: 572 542 742
mobil: 736 539 666
zurkova@kancelarskezidle.cz  Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží kancelářských židlí mezi společností ON LEAD CZ s.r.o . (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Prodávající: (fakturační adresa)
ON LEAD CZ s.r.o.
Korunní 2569/108c
101 00  Praha 10 - Vinohrady

IČO: 24258458
DIČ: CZ24258458   

je firmou zabývající se prodejem kancelářských židlí jak dalším prodejcům, tak i koncovým uživatelům.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující se je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Obchodní podmínky jsou platé pro objednávky učiněné přes e-shop a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.


Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


Předmět smlouvy
Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.kancelarskezidle.cz. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.kancelarskezidle.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. Po dohodě s kupujícím se objednávka změní nebo se stane objednávkou stornovanou. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.kancelarskezidle.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží.

 
Látky
Upozorňujeme, že zobrazované barvy látek nemusí 100% odpovídat skutečnosti. Záleží vždy na nastavení Vašeho monitoru.

Ceny
V internetovém obchodě jsou vždy platné a aktuální ceny pro internetový obchod. Ceny v kamenné prodejně a v internetovém obchodě se mohou lišit. Ceny uvedené na www.kancelarskezidle.cz jsou platné pouze pro odběr v rámci České republiky, tj. pro zaslání zboží na území ČR nebo pro osobní odběr ve Starém Městě u Uherského Hradiště.  Pokud požadujete zboží zaslat na Slovensko, doprava Vám bude vyčíslena individuálně dle platného ceníku přepravní služby.¨

Prodávající je oprávněn jednostranně zrušit elektronickou objednávku zejména v těchto případech:
- vyprodání zboží na skladě
- výrazná změna ceny produktu u dodavatele
- chybně zadaná cena u produktu
- technický problém aplikace.

Objednávka zboží
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kancelarskezidle.cz jsou považovány za závazné.
Prodávající může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, požadovat písemné potvrzení objednávky nebo zálohu na objednané zboží.
Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých údajů a náležitostí objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.
Při správném provedení objednávky bude kupujícímu obratem zaslán potvrzovací e-mail.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně zavázán. Kupující může zrušit objednávku do doby, než mu přijde potvrzovací email.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
prostřednictvím elektronického obchodu na www.kancelarskezidle.cz
elektronickou poštou na adrese zurkova@kancelarskezidle.cz
osobně
faxem

 Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:
-         
jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
-         
název zboží
-         
počet kusů
-         
přesné určení varianty látky, popř. kostry, kříže, atd.
-         
způsob odebrání a dopravy
-         
dodací adresu
-         
všechny další údaje, které považuje kupující za důležité

 PŘED OBJEDNÁNÍM SE VŽDY INFORMUJTE, ZDA JE ZBOŽÍ SKLADEM!!!

 Platební podmínky
Platba za dodané objednané zboží bude uskutečněna:
-         
v hotovosti - při osobním odběru zboží /nelze platit platební kartou/
-         
platba předem - zálohová faktura
-         
bankovním převodem - dle dohody
-         
na dobírku - při doručení zboží (hotovost od zákazníka přebírá přepravce)

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
PRODÁVAJÍCÍ JE OPRÁVNĚN VYŽADOVAT OD KUPUJÍCÍHO ZÁLOHU, jejíž výši udává prodejce.


Dodací podmínky
-         
osobní odběr -  prodejna Staré Město - ZDARMA
 -         přepravní službou 99,- Kč/ks vč. DPH (výši dopravného na stoly, nábytek, sedací soupravy - tj. nadrozměrné zboží - Vám upřesníme v potvrzení objednávky)

zaměstnanec přepravní služby Vám zboží doručí až na zadanou adresu v rámci ČR (mějte, prosím, na zřeteli, že čas doručení není možné ovlivnit a v objednávce tak uvádějte takové místo dodání, na které může být zásilka doručena v době 8:00-17:00) .

Doprava na Slovensko se účtuje individuálně dle velikosti zásilky a místa dodání - cenovou kalkulaci zašleme obratem na vyžádání.

-          při větším odběru zboží nás kontaktujte! Cena bude upřesněna.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu zurkova@kancelarskezidle.cz, sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží a tento do 24 hodin zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu.

Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 
Místo plnění
Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

Montáž
Zboží je standardně dodáváno v demontovaném stavu, pokud není uvedeno jinak  

Poškození zboží při přepravě
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození je nutné vyhotovit záznam o poškození ještě za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je nutno zboží rozbalit a prohlédnout) a převzít jej pouze pokud není nijak poškozeno.
Odpovědnost za poškozené zboží v průběhu přepravy nenese prodejce nýbrž dopravce, veškeré přepravované zboží je pojištěno.
V případě, že je zboží zjevně poškozeno je opravdu nutné sepsat s řidičem protokol o poškození zboží, na jehož základě bude sjednána náprava. Upozorňujeme zákazníky, že na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu (jehož podpisem kupující souhlasí s jeho převzetím a potvrzuje dopravci, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy) a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce. Děkujeme za pochopení.

 
Poškození zboží vlivem častého používání
Jsme nuceni také upozornit zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou židle určeny k užívání v jednosměnném provozu. Na případné poškození židle vlivem nedodržení tohoto ustanovení se nevztahuje případná reklamace.
 

Nesrovnalosti
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží. Odesílá-li prodejce zboží přepravní službou, běží záruční doba ode dne přijetí zboží od přepravce.
Záruční doba na veškerý náš sortiment je podle zákona 24 měsíců, pokud není u produktu uvedeno jinak. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

 
REKLAMACE

Kupující může svá práva z vadného plnění u zboží uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není u zboží uvedeno jinak. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou židle určeny k užívání v jednosměnném provozu. Na případné poškození židle vlivem nedodržení tohoto ustanovení se nevztahuje případná reklamace.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.
Reklamaci je nutno oznámit písemně na e-mail: zurkova@kancelarskezidle.cz , následně Vás budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu.
Zboží je nutné předat k reklamaci na na pobočku firmy ON LEAD CZ s.r.o., Luční čtvrť 1867, 686 03  Staré Město.
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Zboží nebude přijato k reklamaci bez platného daňového dokladu. Při převzetí vadného zboží bude vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů bude kupující informován o rozhodnutí o reklamaci – jakým způsobem bude odstraněna vada. Reklamace a celý proces musí být vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo požadovat výměnu věci nebo od kupní smlouvy odstoupit (požadovat vrácení peněz). Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující je oprávněn dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, tuto skutečnost prodejci písemně oznámí a následně po předchozí písemné dohodě kompletní zboží zašle nebo předá prodávajícímu na adrese provozovny ON LEAD CZ s.r.o ., Luční čtvrť 1867, 686 03  Staré Město. Zboží předejte nejlépe s kopií dokladu o koupi (popř. je potřeba jinak hodnověrně prokázat existenci smluvního vztahu). Zboží musí být nepoškozeno a nepoužíváno. Následně budou kupujícímu vráceny peněžní prostředky za zakoupené zboží a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží (dopravné) nese v plné výši kupující.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, tj. zboží vyrobené na zakázku, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

  

Celkem kusů: 0 ks
Cena s DPH: 0 Kč

>> Nahlédnout do košíku

zavolejte nám

Novinky
Akční nabídka
(1.6.2024)

Pokud není uvedeno jinak, je akční nabídka platná od 1.6. do 30.6.2024 nebo do vyprodání zásob.  

U vybraných produktů poskytujeme dopravu zdarma - platí v případě platby předem na základě zálohové faktury (neplatí při platbě na dobírku).


Naposledy zakoupeno
Před 22 min. 40 sek.

Před 1 hod. 6 min. 34 sek.

Před 1 hod. 47 min. 28 sek.

Před 9 hod. 52 min. 47 sek.

Před 11 hod. 38 min. 5 sek.


Doporučujeme